Servicii de identificare morfologică și moleculară a diferitelor specii de nevertebrate acvatice, semi-acvatice sau ripariene;
Fisa-expertiza-morfologica-si-moleculara
Servicii de evaluare a calității apelor interioare pe baza comunităților de organisme, în conformitate cu Directiva Cadru Apă;
Servicii de monitorizare a comunităților biotice acvatice;
Elaborare studii de impact pe baza comunitățiilor de organisme acvatice;
Studii de impact cu implicații socio-ecologie ale impactului managementului ariilor protejate și conservarea valorilor naturale.