• 2020-2022 – Grant național PN-III-P2-2.1-PED-2019-0214; nr. contract: 476PED/2020; titlul: „Testarea metodelor genetice pentru îmbunătățirea practicii naționale de evaluare a calității apelor curgătoare: un experiment demonstrativ asupra nevertebratelor acvatice din sistemul Somesului Cald”; buget: 600.000 lei; director proiect: Conf. Dr. Lujza Keresztes; membrii afiliați Centrului 3B: Șef lucr. dr. Karina Battes, Șef lucr. Mirela Cîmpean, Conf. dr. Zoltán László, Dr. Gavril Marius Berchi, Dr. Avar-Lehel Dénes, Drd. Emerencia Szabó, Drd. Dénes Anna.
 • 2019-2020 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM; titlu: „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile Natura 2000 ROSCI 2010 Râpa Lechința, ROSCI 0367 Morești-Ogra, ROSCI0368 Deda-Reghin și ROSCI 0369 Ierniței-Periș”; buget 12000 euro pentru expert în evaluarea calității ecosistemelor acvatice a Mureșului pe baza comunității de macrozoobentos, Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza; membrii afiliați Centrului 3B: Dr. Dénes Avar-Lehel.
 • 2018-2020 – Proiect internațional Interreg V-A Romania-Hungary Programme ROHU TURRIVER, nr. contract ROHU-79; titlu: „Joint conservation management and development of information infrastructure of protected areas along the Romanian and Hungarian course of Tur River”; Parteneri cu Hortobágy National Park Directorate și Transylvanian Carpathian Association – Satu Mare; buget total: 643 759,5 euro; membru afiliat Centrului 3B, participant ca entomolog, Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2018-2020 – Proiect național PN-III-P1-1.1-TE-2016-0793; titlu: „Paleogene nummulitic accumulations in the Transylvania Basin: species diversity, paleoenvironments, and sedimentary facies”; director de proiect: Dr. Silye Lóránd (UBB Cluj); membru afiliat centrului 3B și participant ca analist de date Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2018-2020 – Proiect internațional EU COST Action, nr. contract CA15219; titlu: „Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe” DNAqua-Net.WG3 Field and Lab Protocols”; fără buget pentru salarii; director de proiect: Dr. Florian Leese, Druisburg-Essen, Germania; membru afiliat centrului 3B și colaborator specialist în expertiza morfologică și moleculară a macrozoobentosului Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza.
 • 2018-2019 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, nr. contract SMIS 2014+101991; titlu: „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina”; buget 110 432 lei pentru experți ihtiologie; membrii afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2018-2019 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, nr. contract SMIS 2014+101991; titlu: „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței – Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus – Gura Ialomiței”; buget 143.560 lei pentru experți ihtiologie; membrii afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2014-2017 – Proiect național PN-II-PT-PCCA-2013-4-1229; titlu: „Quantification of the effect of traditional and modern agricultural practices on the biodiversity of high nature value grasslands (HNV) targeting sustainable management”; director de proiect Dr. Rákosy László; membru afiliat centrului 3B și participant ca Postdoc Dr. László Zoltán.
 • 2016-2017 – Proiect internațional 31797 GTC 2016; titlu: „Prioritization of hotspots designation in biodiversity conservation: study of genetic variability, such as phylogeography of species in galling insect communities”; director de proiect: Conf. Dr. László Zoltán, membru afiliat centrului 3B.
 • 2015-2016 – Proiect național NGO Fund in Romania – Sustainable Development: 2014/C3-108(1711), titlu: „Hotels for insects – an economic and ecological method for sustainable agriculture”, E-Consult Association Satu Mare; membru afiliat centrului 3B și participant ca entomolog Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2016 – Proiect internațional DFG project Biodiversitätsverlust, nr. contract SCHA 1720-12/1; titlu: „Cuantificarea pierderii biodiversității și convergența răspunsurilor la expunerea la pesticide în zonele agricole”; buget 4000 euro pentru experți nevertebrate acvatice, membri afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2013-2016 – Proiect național PN-II-ID-PCE-2012-4-0595; nr. contract: 50/02.09.2012; titlu: „Relicte, martori ai unor procese evolutive complexe ale ecosistemelor montane din Carpati: procese istorice si tendinte viitoare”; buget proiect: 1.164.403,75 lei; director de proiect: Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza; membrii afiliați Centrului 3B: Dr. Macalik Kunigunda, Dr. Dénes Avar Lehel.